W jakich
branżach jesteśmy

1


przemysł
wydobywczy

2


przemysł
górniczy

3


przemysł
hutniczy

4


przemysł
zbrojeniowy

5


przemysł
energetyczny

6


przemysł
chemiczny

Przemysł Wydobywczy

Przemysł Górniczy

Przemysł hutniczy

Projektowanie oraz realizacja inwestycji w zakresie remontów instalacji, serwisu urządzeń hydraulicznych. Dostawy elementów hydrauliki siłowej.

Przemysł zbrojeniowy

Przemysł energetyczny

Przemysł chemiczny

Czym się zajmujemy

Realizujemy usługi z zakresu projektowania, oprogramowania, rozruchu i doradztwa w dziedzinie automatyki i elektryki przemysłowej.

Ścisła współpraca z Inwestorami pozwala nam dostosować projekt do technologii pracy, zasad eksploatacji i możliwości finansowych.

Wypracowane przez lata metody wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, stwarzają nam możliwość oferowania rozwiązań na światowym poziomie.

Pomysł

Doradzimy, zrealizujemy, wykreujemy każdy pomysł.

projekt

Opracujemy koncepcje, przygotujemy projekt w zakresie hydrauliki, automatyki oraz elektryki przemysłowej

produkcja

Wyprodukujemy oraz zapewnimy pełne dostawy w zakresie części, układów hydrauliki siłowej oraz elektryki i automatyki przemysłowej

montaż

Poprzez zapewnienie kompetentnego i dyspozycyjnego zespołu dokonamy każdego montażu.

uruchomienie

Doprowadzimy do sprawnego funkcjonowania wdrażonych rozwiązań

serwis

Dotrzemy w każde miejsce w kraju w ciągu 24 godzin

współpraca

naukowa

Jeśli współpraca naukowa to tylko z najlepszymi

Politechnika Wrocławska – Wydział Mechaniczny, ul. Łukasiewicza 7/9, Wrocław jest uczelnią techniczną oraz uniwersytecką instytucją badawczą. Uczelnia realizuje swą misję przede wszystkim poprzez: najwyższe standardy w badaniach naukowych, umiędzynarodowienie oraz wysoką jakość kształcenia dostosowanego do wymogów rynku. Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną, partnerską współpracę z innymi uczelniami, a także partnerami zewnętrznymi.


AGH – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych. Jest uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej.

Politechnika
Wrocławska

Informacje o Uczelni

Akademia
Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

Informacje o Uczelni

kontakt

dane adresowe

WM Engineering S.A.
ul. Ludwika Solskiego 44,
52-416 Wrocław, Poland

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydziałpodarczy KRS 0000528882
Kapitał zakładowy 500 000 PLN

Tel. +48 71 366 72 02
Fax +48 71 366 47 72NIP 8943057006 REGON 022525346,

FORMULARZ KONTAKTOWY