Aktualności

Powrót do strony głównej

Data doania: 16.10.2018


Zapytanie ofertowe nr WM/01/06/2018

Zapytanie ofertowe nr WM/01/06/2018
Na zestaw komputerowy – 3 szt.
w ramach projektu
„Innowacyjny siłownik hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności maszyn i urządzeń”
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Pobierz plik