Aktualności

Powrót do strony głównej

Data doania: 17.10.2018


Zapytanie ofertowe nr WM/BON/01/2018

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi badawczej polegającej na stworzeniu koncepcji konstrukcji napędu hydrostatycznego, stworzenie prototypu, a następnie przeprowadzenie testów na stanowisku pomiarowym na potrzeby projektu składanego w ramach konkursu:„Bon na innowację! Konkurencyjność = Innowacyjność!” realizowanego przez Organizację Dolnośląskich Pracodawców w partnerstwie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Schemat 1.2.1.C.b Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020.

Szczegółowe informację znajdują się w załączeniu.

Pobierz plik
Pobierz plik
Pobierz plik