Aktualności

Powrót do strony głównej

Data doania: 18.02.2019


Zapytanie ofertowe nr WM/UE/01/02/2019

Zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia testów
siłowników hydraulicznych, w ramach projektu „innowacyjny siłownik
hydrauliczny umożliwiający zwiększenie efektywności pracy, poprawy
bezpieczeństwa, oraz niezawodności maszyn i urządzeń”, planowanego do
realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączeniu.

Pobierz plik